Splňujeme standardy internetových aplikací

  • 19.11.2008
  • Tomáš Hojgr

W3C, validita, použitelnost, přístupnost a jiné, běžným uživatelům internetu nicneříkající termíny, jsou alfou i omegou naší práce. Internetová aplikace totiž také vzniká výrobním procesem. A jak je všeobecně známo, kvalitní výroba obsahuje kontrolní mechanismy a výstupy musí odpovídat určitým standardům, neboli normám. Většině populace jsou snad nejznámější české normy ČSN, tzv. technické.

W3C

Oblast internetu ale nezná hranic a především díky tomu je celosvětová výroba internetových aplikací odkázána na mezinárodní standardy. Řídí je konzorcium W3C (World Wide Web Consorcium). Tato skupina odborníků doporučuje, jakým způsobem vytvářet internetové stránky a aplikace, aby jejich použitelnost byla co největší, oslovily více potenciálních zákazníků, zobrazovaly se ve všech prohlížečích korektně, rychleji a také určují směr, abychom i my, kdo vytvářejí tyto aplikace, měli stále méně práce. Prostě aby jejich vytváření bylo rychlejší a snadnější :)

Validita

Validita je pojem, který se v běžné mluvě téměř nevyskytuje. V internetové branži jde o kontrolní mechanismus výrobního i povýrobního procesu internetových stránek a aplikací. Programový kód, který je výsledkem takovéto výroby, je kompletně otestován tzv. validátorem (neboli testerem). Ten oznámí, které části kódu nejsou korektně vytvořeny a nesouhlasí s webovými standardy W3C.

Abychom mohli říci, že internetové obchody Religis jsou plně kompatibilní, je zapotřebí stoprocentní shoda s těmito standardy.

Použitelnost a přístupnost

Použitelnost a přístupnost, je dalším z potřebných faktorů, na které je potřeba se zaměřit v případě vytváření internetové aplikace.

Testem použitelnosti se zkoumá, zda je internetový obchod snadno a intuitivně ovladatelný a použitelný, zda je přehledný a srozumitelný. Důležitost snadného ovládání není třeba zmiňovat - Váš obchod může být sebehezčí, ale pokud nebude splňovat alespoň základní standardy ovládání, asi jen těžko na něm budou Vaši zákazníci nakupovat.

Testem přístupnosti se zjišťuje, zda je internetový obchod přístupný. Pojmem přístupnosti zde jsou kupříkladu slabozrací uživatelé, uživatelé s mobilními zařízeními typu PDA. Kvalitně zpracovaný a přístupný web musí být přehledný i po vytisknutí jeho obsahu, pro zobrazení na starých prohlížečích. Musí jej umět přečíst elektronická čtečka.

Nemělo by se stát, že internetový obchod neprojde testem použitelnosti a přístupnosti. Z našich statistik je známo, že téměř 10% uživatelů jsou buď napojeni na zařízení, pro které musí být přístupnost vyladěna, nebo to jsou slabozrací uživatelé. A 10% je opravdu dost!

Dalším důležitým pojmem ve smyslu přístupnosti a použitelnosti je význam pro SEO - tzn. optimalizace pro vyhledávače.

V obecné rovině jsou pojmy přístupnost a použitelnost prolínány. Samozřejmě, že existuje množství prvků, pomocí kterých můžeme na stránkách ovlivnit vnímaní a pozornost uživatele. Jsou to prvky typu: velikost písma, barevné odlišení, dynamické odlišení.

Pro názornost pár příkladů:

  1. Je rozdíl žlutý, červený, modrý nebo černý text na bílém pozadí
  2. Obrázek musí mít alternativní text (pro případ, že se nezobrazí)
  3. Navigace musí být zřetelná, jasná a intuitivní
  4. a mnoho a mnoho dalšího...

Závěr

Splňujeme standardy internetových aplikací měl být článek informující běžného čtenáře, popř. zákazníka Religis o pravidlech, které dodržujeme při výrobě nejen internetových obchodů. Měl nastínit, že i v této oblasti nelze vytvářet aplikace „jen tak", ale je zapotřebí mít určité standardy, aby se s ní internet i uživatelé „bavili".